Katulapsikoulut

Yhteisöllisyyttä, uutta teknologiaa ja oppimistiedettä katulapsille

Kehittyvä koulu -yhdistys ry ja pakistanilainen STEP-järjestö ovat aloittaneet  uudenlaisen koulukokeilun Pakistanissa, köyhällä Faisalabadin kaupungin esikaupunkialueella. Kylien lapsilla ei ole mahdollisuutta osallistua tavanomaiseen kouluopetukseen, koska vanhemmilla ei ole varaa koulupukuun tai työkirjoihin.

Hankkeen tavoitteena on luoda yksinkertainen ja helposti toistettavissa oleva malli, jonka avulla kylien lapset pääsevät kosketuksiin uuden teknologian, Internetin ja monipuolisen oppimisen kanssa. Tarkoitus ei ole vain perustaa kouluja muiden sekaan, vaan tarjota uudenlaiseen oppimiskäsitykseen ja oppilaiden ja heidän perheidensä lähtökohtiin ja tarpeisiin pohjautuvaa, yksilöllistettyä opiskelumahdollisuutta. Hankkeen keskeisinä lähtökohtina on oppilaiden kohtaaminen tasa-arvoisina ihmisinä ja opiskelupaikan tarjoaminen sekä tytöille että pojille.

Taustaorganisaatioista

Kehittyvä koulu –yhdistys on vuodesta 2010 asti pyörittänyt Suomessa Internet-pohjaista Feeniks-nettikoulua ja kehittänyt sen alustana toimivaa Tiedonrakentajat-opiskeluympäristöä.

STEP-organisaatio  on vuonna 2000 paikallisten aktiivien, erityisesti naisten perustama järjestö, joka tällä hetkellä työskentelee mm. katulasten tukemiseksi.

Nettikoulua koulussa?

Nettipohjainen koulu poikkeaa monella tavalla tavanomaisesta opiskelusta. Oppilaat voivat edetä omaa tahtiaan pienissä 3-6 oppilaan ryhmissä. Opiskelu on sekä sosiaalista että yksilöllistä. Oppilaat voivat jakaa tehtäviä keskenään ja pienryhmät voivat auttaa toisiaan. Aluksi oppilaat opiskelevat paikallisilla Punjabin tai Urdun kielillä. Englannin kielen osuutta lisätään hiljalleen.

Hanke etenee nopeaan tahtiin. Ensimmäisen luokkahuoneen tilat vuokrattiin ja huonekalut hankittiin 12.4.2016 Kehittyvä koulu -yhdistyksen tuella. Luokkahuoneeseen hankittiin kolme kannettavaa tietokonetta, joiden avulla oppilaat voivat etsitä tietoa Internetistä. Tietokoneille on asennettu myös erinäisiä opetuspelejä, joita oppilaat voivat vapaasti käyttää muun opiskelun ohessa.

Opetussuunnitelma

Oppisisällöt koostuvat paikallisen

opettajan yhteistyössä perheiden ja lasten kanssa päättämistä kuukausiteemoista. Ohjaajat esittävät oppilaille kysymyksiä, joihin he etsivät vastauksia tietokoneelta ja kirjoista, auttaen toisiaan ja työskennellen pääosin pienissä ryhmissä. Koska tarve ilmaiselle koululle on niin suuri, jaetaan oppilaat noin 15 hengen ryhmiin, jotka pääsevät vuorollaan noin tunniksi päivässä luokkahuoneeseen ja voivat käyttää luokan tietokoneita opiskeluun.

Kuvassa Arif Paul, STEP-järjestön johtaja ja koulun oppilaita. Kuva on koulun perustamisen ajoilta, jolloin koululle oltiin hankkimassa vasta huonekaluja.

Rahoitus

Järjestämme hankkeen pilotointivaiheen yksityisellä rahoituksella, mutta jatkossa haemme rahoituksen suuremmilta yhteisöiltä, sekä suomalaisilta järjestöiltä ja yrityksiltä. Hanke on tarkoitus laajentaa muihin maihin mahdollisimman nopeasti.

Hankkeen keräyssivu löytyy osoitteesta www.katulapsikoulut.fi

Lisätietoa hankkeesta
Marko Koskinen, hankevastaava
Kehittyvä koulu –yhdistys ry
Puh. 050 438 6658

Hankkeen kotisivut osoitteessa
www.myidentityschool.org