Katulapsikoulut

Yhteisöllisyyttä, uutta teknologiaa ja oppimistiedettä katulapsille

Kehittyvä koulu -yhdistys ry, INQ Learning Oy ja pakistanilainen STEP-järjestö ovat aloittaneet  uudenlaisen koulukokeilun Pakistanissa, köyhällä Lahoren kaupungin esikaupunkialueella. Kylien lapsilla ei ole mahdollisuutta osallistua tavanomaiseen kouluopetukseen, koska vanhemmilla ei ole varaa koulupukuun tai työkirjoihin.

Hankkeen tavoitteena on luoda yksinkertainen ja helposti toistettavissa oleva malli, jonka avulla kylien lapset pääsevät kosketuksiin uuden teknologian, Internetin ja monipuolisen oppimisen kanssa. Tarkoitus ei ole vain perustaa kouluja muiden sekaan, vaan tarjota uudenlaiseen oppimiskäsitykseen ja oppilaiden ja heidän perheidensä lähtökohtiin ja tarpeisiin pohjautuvaa, yksilöllistettyä opiskelumahdollisuutta. Hankkeen keskeisinä lähtökohtina on oppilaiden kohtaaminen tasa-arvoisina ihmisinä ja opiskelupaikan tarjoaminen sekä tytöille että pojille.

Taustaorganisaatioista

Kehittyvä koulu –yhdistys on viiden vuoden ajan pyörittänyt Suomessa Internet-pohjaista Feeniks-nettikoulua ja kehittänyt sen alustana toimivaa Tiedonrakentajat-opiskeluympäristöä. Yhdistys on perustanut järjestelmän jatkokehitystä ja markkinointia varten erillisen yrityksen, INQ Learning Oy:n. Yritys on mukana hankkeessa rakentamassa yksinkertaistettua versiota opiskeluympäristöstä. Suuri osa katulapsista on lukutaidottomia, eivätkä ole käyttäneet tietokoneita aiemmin. Katulapsikoulun käyttöön suunnitellussa versiossa ohjelman kysymykset ja tehtävät voi kuunnella paikallisella kielellä ja niihin voi myös vastata suullisesti. STEP-organisaatio (Social Transformation and Educational Prosperity, www.stepngo.org) on vuonna 2000 paikallisten aktiivien, erityisesti naisten perustama järjestö, joka tällä hetkellä työskentelee mm. katulasten tukemiseksi.

Nettikoulu?

Nettipohjainen koulu poikkeaa monella tavalla tavanomaisesta opiskelusta. Oppilaat voivat edetä omaa tahtiaan pienissä 4-5 oppilaan ryhmissä. Opiskelu on sekä sosiaalista että yksilöllistä. Oppilaat voivat jakaa tehtäviä keskenään ja pienryhmät voivat auttaa toisiaan. Hankkeen tukijat pääsevät tosiaikaisesti seuraamaan oppilaiden opintojen etenemistä ja voivat myös halutessaan kommentoida vastauksia. Tosin ainakin aluksi oppilaat opiskelevat paikallisilla Punjabin tai Urdun kielillä. Englannin kielen osuutta lisätään hiljalleen.

Hanke etenee nopeaan tahtiin. Ensimmäisen luokkahuoneen tilat vuokrattiin ja huonekalut hankittiin 12.4.2016 Kehittyvä koulu -yhdistyksen tuella. Luokkahuoneeseen hankitaan kolme kannettavaa tietokonetta, joiden avulla oppilaat voivat käyttää opiskelujärjestelmää ja etsitä tietoa Internetistä. Tavoitteena on saada uusi versio Tiedonrakentajat-ohjelmistosta käyttöön huhtikuun loppuun mennessä. Tietokoneille on tarkoitus asentaa myös erinäisiä opetuspelejä, joita oppilaat voivat vapaasti käyttää muun opiskelun ohessa.

Opetussuunnitelma

Oppisisällöt koostuvat paikallisen opettajan yhteistyössä perheiden kanssa kokoamista kysymyksistä ja tehtävistä, joihin oppilaat etsivät vastauksia tietokoneelta ja kirjoista, auttaen toisiaan ja työskennellen pääosin pienissä ryhmissä. Koska tarve ilmaiselle koululle on niin suuri, jaetaan oppilaat noin 15 hengen ryhmiin, jotka pääsevät vuorollaan noin tunniksi päivässä luokkahuoneeseen ja voivat käyttää luokan tietokoneita opiskeluun.

Kuvassa Arif Paul, STEP-järjestön johtaja ja tulevan koulun oppilaita.

Rahoitus

Järjestämme hankkeen pilotointivaiheen yksityisellä rahoituksella, mutta jatkossa haemme rahoituksen suuremmilta yhteisöiltä, kuten UNICEF:lta, UNESCO:lta sekä suomalaisilta järjestöiltä ja yrityksiltä. Hanke on tarkoitus laajentaa muihin maihin mahdollisimman nopeasti. Tällä hetkellä neuvottelut ovat käynnissä mm. Liberialaisen ja Kongolaisen järjestön kanssa.

Tarvitsemme tukeanne tietokoneiden hankkimiseen ja mm. kesän kuumuutta lievittävien kattotuulettimien hankkimiseen. Jatkuvaa tukea tarvitsemme sähkö- ja Internet-kulujen kattamiseen. Aluksi paikalliset työntekijät tekevät työtä vapaaehtoisesti, mutta jatkossa myös henkilökunnan palkka on keskeinen kuluerä. Yhden luokkahuoneen aloituskustannukset ovat noin 3 000 € ja kuukausikulut noin 200 €, mutta liikkeelle päästään jo noin 2 000 €:lla. Tällä hinnalla voidaan tarjota peruskoulutus 30-90 oppilaalle.

Mikäli haluat tukea hanketta, ole yhteyksissä Marko Koskiseen sähköpostitse marko.koskinen@kehittyvakoulu.fi tai puh. 050 438 6658.

Lisätietoa hankkeesta
Marko Koskinen, pj.
Kehittyvä koulu –yhdistys ry
Puh. 050 438 6658

Hankkeen kotisivut osoitteessa
www.myidentityschool.org