Feeniks-nettikoulu

Feeniks-nettikoulu on Suomen ensimmäinen oppivelvollisille suunnattu nettipohjainen peruskoulu. Feeniks-nettikoulu on yksityisesti rahoitettu oppilaitos, joka ei saa valtion avustuksia. Feeniks-nettikoulu toiminta perustuu vanhempien oikeuteen valita lastensa koulunkäyntimuoto. Käytännössä oppilaat ovat ns. kotioppijoita, eli eivät ole kirjoilla missään valtion tai kunnan oppilaitoksessa. Oppilaan kotikunnalla on velvollisuus seurata oppilaan edistymistä ja peruskoulun lopussa myöntää oppilaalle peruskoulun päättötodistus, mikäli oppilas suorittaa hyväksytysti ns. erityiset tutkinnot kaikissa peruskoulun pakollisissa oppiaineissa.

Opiskelu Feeniks-nettikoulussa perustuu Tiedonrakentajat -opiskeluympäristöön, joka on suunniteltu erityisesti Feeniks-nettikoulua silmällä pitäen. Tiedonrakentajat on oppilaslähtöinen, aktiiviseen oppimiseen, sosiaalisuuteen, vertaisoppimiseen ja tiedonhakuun perustuva opiskelujärjestelmä, jonka avulla voi suorittaa koko peruskoulun alusta loppuun.

Feeniks-nettikoulu tarjoaa järjestelmän lisäksi tutorointi- ja opetuspalveluja tukemaan oppilaiden opiskelua.

Mikäli haluat tutustua Feeniks-nettikouluun, ota yhteyttä Marko Koskiseen. Parhaiten pysyt tilanteen tasalla liittymällä koulun Facebook-ryhmään.

Lisätietoa koulun omilta nettisivuilta: www.feeniks-koulu.fi